Hỗ trợ vấn đề liên quan đến sử dụng lao động người tị nạn Ukraina

Hỗ trợ vấn đề liên quan đến sử dụng lao động người tị nạn Ukraina

Hỗ trợ vấn đề liên quan đến sử dụng lao động người tị nạn Ukraina

Tỉnh Osaka hỗ trợ việc làm cho người tị nạn Ukraina

Tiếng Ukraina xem tại đây Тут українською мовою

 

Trung tâm Tư vấn Lao động tỉnh Osaka thực hiện tư vấn lao động cho những người tị nạn Ukraina có nguyện vọng làm việc tại Nhật Bản.

Ngoài ra, chúng tôi đã chuẩn bị tập sách về các quy tắc làm việc tại Nhật Bản bằng tiếng Nhật đơn giản, tiếng Anh, tiếng Ukrainatiếng Nga,và trong tương lai chúng tôi dự định sử dụng tập sách này để tiến hành đào tạo các quy tắc làm việc.

(Dành cho các doanh nghiệp)
Chúng tôi đang tìm kiếm các doanh nghiệp có thể tiếp nhận người tị nạn Ukraina.
Các doanh nghiệp đang xem xét việc tiếp nhận người tị nạn xin hãy đăng ký là “Công ty hỗ trợ việc làm cho người tị nạn” (công việc, thời gian làm việc, số lượng tuyển dụng v.v..).
Mọi nghi vấn liên quan đến việc tiếp nhận và các vấn đề về việc đăng kí xin đừng ngần ngại hãy liên hệ với chúng tôi. * Chi tiết xem tại đây

Đồng thời, chúng tôi có dự định tổ chức các buổi hội thảo hướng dẫn về tuyển dụng của người nước ngoài dành cho các doanh nghiệp.

Ngay sau khi các chi tiết được quyết định, chúng tôi sẽ thông báo trên trang “Hội thảo và Sự kiện” của trang chủ này.

Trước tiên hãy gọi điện cho chúng tôi!

Quầy Tư vấn
06-6946-2600