Chatbot tư vấn lao động sử dụng AI sẽ bắt đầu từ ngày 2 tháng 10 (Thứ hai)! Trang web cũng đã được đổi mới!

Sắp tới, từ ngày 2 tháng 10, bên cạnh các dịch vụ tư vấn qua điện thoại v.v..như từ trước đến nay, chúng tôi đã bắt đầu vận hành một chatbot. Đồng thời, chúng tôi xin thông báo rằng trang web của Trung tâm Tư vấn Lao động tỉnh Osaka đã được đổi mới thành hỗ trợ đa ngôn ngữ.
Vì vậy, chúng tôi có thể tư vấn lao động bằng 6 ngôn ngữ với 24/24 giờ trong 365 ngày. Nếu bạn có bất kỳ lo lắng hoặc rắc rối nào tại nơi làm việc, vui lòng hãy sử dụng chatbot và đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi.

*Chatbot là ….. từ kết hợp của Chat + Robot, là phần mềm sử dụng AI để robot tự động thực hiện giao tiếp theo dạng đối thoại.

【Khái quát】

1. Các ngôn ngữ được sử dụng
6 ngôn ngữ (tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Việt, tiếng Indonesia, tiếng Nepal)
2. Cách sử dụng
Vui lòng truy cập trang web (https://rsc-osaka.jp/) của Trung tâm Tư vấn Lao động tỉnh Osaka và nhấn vào biểu tượng chatbot ở dưới cùng bên phải của trang chủ hoặc có thể truy cập từ URL hoặc mã QR ở dưới.

*Nếu bạn muốn sử dụng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Nhật, xin vui lòng cài đặt ngôn ngữ của trang web thành ngôn ngữ muốn sử dụng.

(URL):https://embed.chatbot.digital.ricoh.com/shokorodo/app/index.html