अक्टोबर 2 तारिख (सोमबार)देखि AI आधारित श्रम परामर्श च्याट-बोट स्टार्ट! र वेबसाइट समेत रिन्यूअल गरेर नयाँ!

यसपटक, अक्टोबर 2 तारिखबाट, अहिले सम्मको टेलिफोन परामर्शसँगै, च्याट-बोट मार्फतको…

[सार्वजनिक-निजी सम्बद्धन] Earth Corporationसँग सम्बद्धन गरी, ओसाका महानगरीय श्रम परामर्श केन्द्रको PR भिडियो बनाएका छौँ!

ओसाका महानगरीय श्रम परामर्श केन्द्रमा, यस महानगरमा काम गर्ने मानिसहरू या उद्यमी…